+48 694 370 750

Technologie / Przewierty sterowane

Przewierty sterowane prowadzone z wykorzystaniem naszych urządzeń są wykonywane „na sucho” (bez konieczności wykorzystywania płuczek wiertniczych - bentonitu itd.), bez wynoszenia urobku z otworu.

Kategorie gruntów: wszystkie rodzaje gruntów nieskalistych.

Prace mogą być wykonywane z poziomu komory startowej do komory odbiorczej (MNB-20, MNB-50, MNB-125, UNB-40), a w przypadku szczególnie ciasnych warunków, ze studni (ST-40) lub szalunku OR-1,5 (MNB-50).

TECHNOLOGIA WYKONANIA PRZEWIERTU

1. Otwór pilotażowy

Roboty przygotowawcze: wykonanie komory startowej i odbiorczej, montaż maszyny MNB w komorze startowej z podłączeniem przewodów do agregatu hydraulicznego.

Agregat wytwarza ciśnienie, które poprzez system przewodów hydraulicznych przekazywane jest do urządzenia przeciskowego. Następuje stopniowe wciskanie żerdzi. Po zagłębieniu pierwszej żerdzi dołącza się kolejną i powtarza czynność aż do osiągnięcia komory końcowej. Jednocześnie ze wciskaniem żerdzi operator kontroluje kierunek ruchu głowicy pilotażowej za pomocą lokalizatora.

W przypadku odchylenia głowicy pilotażowej od planowanej trajektorii przewiertu należy wykonać korektę trajektorii, sterując położeniem końcówki głowicy pilotażowej.

Uwaga: sterowanie kierunkiem ruchu głowicy pilotażowej odbywa się w oparciu o specjalną konstrukcję jej końcówki oraz dzięki stosowaniu na zmianę ruchu postępowego i obrotowego.

Lokalizator, dzięki nadajnikowi umieszczonemu w głowicy pilotażowej, pozwala kontrolować przebieg przewiertu na całej jego długości.

2. Poszerzenie wykonanego otworu

Roboty przygotowawcze: wykonanie komory startowej i odbiorczej, montaż maszyny MNB w komorze startowej z podłączeniem przewodów do agregatu hydraulicznego.

Po wyjściu głowicy pilotażowej do komory odbiorczej, zostaje ona zdemontowana, a na pierwszą żerdź zakłada się poszerzacz. W następnej kolejności dołączana jest druga żerdź. Poszerzacz wciąga się na całą długość drugiej żerdzi. Wciągniętą żerdź demontuje się w komorze startowej. Następnie proces wciągania poszerzacza powtarza się. W komorze końcowej odbywa się dołączenie żerdzi, w startowej zaś – demontaż.

Po wyjściu poszerzacza do komory startowej, wymienia się go na poszerzacz o większej średnicy.

Proces wciągania poszerzaczy o coraz większej średnicy trwa, dopóki średnica przewiertu nie będzie większa od średnicy instalowanej rury.

Uwaga: poszerzanie otworu odbywa się bez wynoszenia urobku. Nadmiar gruntu wciskany jest w strefę przyotworową co prowadzi do zagęszczania gruntu oraz stabilizacji otworu.

3. Wciąganie rury PE do otworu

Na uprzednio spawaną (metodą zgrzewania elektrycznego oporowego) rurę PE zakłada się uchwyt, który łączy się z poszerzaczem i żerdziami. Następnie rura PE jest wciągana do otworu.

Jeśli potrzebują Państwo szybkiej odpowiedzi, ale nie chcą Państwo korzystać z kontaktu telefonicznego – zapraszamy do zadania pytania poprzez formularz dostępny na naszej stronie.