+48 694 370 750

Oferta / Szalunek samopodnoszący się OR-1,5

Unikalny system zabezpieczenia wykopu do wykonywania robót związanych z układaniem i renowacją rurociągów wraz z montażem kręgów studni żelbetowych.

Przeznaczenie:

  • Szalunek OR-1,5 służy do ulokowania w wykopie maszyny MNB-50 wraz z osprzętem, a także do ochrony pracowników i sprzętu przed osuwaniem się gruntu.
  • Wymiary wewnętrzne Szalunku umożliwiają instalację kręgów studni żelbetowych o średnicy do 1,5 m.

Szalunek OR-1,5 - to maksymalne bezpieczeństwo pracy i minimum wykopów przy pracy na dużych głębokościach.

Zasada działania

Montaż pierścieni studni żelbetowych odbywa się wewnątrz szalunku.

Podnoszenie kręgów szalunku odbywa się za pomocą dwóch siłowników hydraulicznych opierających się o belkę nośną znajdującą się na kręgu żelbetowym.

W miarę podnoszenia się szalunku pomiędzy kręgiem a szalunkiem tworzą się pustki, które są wypełniane gruntem nasypowym.

Po wypełnieniu pustek wykonuje się montaż kolejnego kręgu.

Dalej cykl się powtarza.

Dane techniczne:

Charakterystyka ogólna
Maksymalna głębokość opuszczenia szalunku 5 metrów
Roboczy zakres temperatur od -20 do +40 stopni С
Maksymalna średnica instalowanego kręgu żelbetowego 1500 mm
Wysokość poziomów szalunku:
poziom pierwszy
kolejne poziomy

700 mm
800 mm
Siłowniki hydrauliczne 4 szt.
Masa całkowita zestawu podstawowego (nie licząc żerdzi) 470 kg
Siłownik hydrauliczny podnoszenia szalunku
Znamionowe ciśnienie robocze 20 MPa
Znamionowa siła uciągu 15,5 t
Skok siłownika 700 mm


Opis etapów instalacji rurociągu przy pomocy maszyny MNB-50 z późniejszą instalacją studni żelbetowej przy pomocy szalunku samopodnoszącego się OR-1,5

Krok 1

Pierwszy poziom szalunku OR-1,5 jest umieszczany w osi starego rurociągu, który należy wymienić, bądź zainstalować nowy metodą przewiertu.

Krok 2

Wydobycie urobku odbywa się wewnątrz szalunku przy jednoczesnym pogłębianiu studni do głębokości zgodnie z projektem.

Krok 3

Maszyna MNB-50 jest montowana w szalunku ОR-1,5

Urządzenie przeciskowe maszyny MNB-50 jest podpinane do agregatu hydraulicznego.

Krok 4

Dokonanie wymiany starego lub instalacji nowego rurociągu z szalunku OR-1,5.

Po zakończeniu prac maszyna MNB-50 zostaje zdemontowana.

Krok 5

Instalacja studni żelbetowej o średnicy 1500 mm

Pierwszy krąg jest opuszczany do szalunku ОR-1,5.

Dokonywany jest montaż belki nośnej z siłownikiem hydraulicznym w celu podniesienia jednego poziomu szalunku.

Siłowniki hydrauliczne są w tym czasie podpinane do agregatu hydraulicznego MMB-50

Krok 6

Belka nośna opiera się o krąg żelbetowy i za pomocą układu siłowników hydraulicznych wyciska szalunek no góry na wysokość jednego poziomu szalunku.

Pustki powstające w miejscu podniesionego poziomu szalunku są wypełniane gruntem i zagęszczane.

Dalej cykl się powtarza.

Jeśli potrzebują Państwo szybkiej odpowiedzi, ale nie chcą Państwo korzystać z kontaktu telefonicznego – zapraszamy do zadania pytania poprzez formularz dostępny na naszej stronie.