+48 694 370 750

O firmie

BIAŁORUSKIE TECHNOLOGIE BEZWYKOPOWE

(maszyny do wykonywania prac w oparciu o wykorzystanie technologii bezwykopowych)

Przedsiębiorca zaczynający nowy biznes, planując strategię rozwoju firmy zostaje postawiony przed koniecznością odpowiedzi na pytanie: w jakim kierunku, uwzględniając posiadane doświadczenie, wiedzę oraz umiejętności, należy poprowadzić firmę aby zapewnic jej zdecydowany i skuteczny rozwój?

Dla mnie, jako człowieka, który ukończył w 1969 r. Leningradzki Instytut Górnictwa oraz pracował do niedawna na różnego rodzaju budowach, odpowiedź była jednoznaczna – świadczenie usług budowlanych oraz rozwój tej gałęzi przemysłu.

Podczas prowadzenia robót budowlanych w ciasnych warunkach zabudowy miejskiej najwięcej kłopotów stwarzały prace związane z układaniem oraz renowacją rurociągów (na ogół wykonywanych metodą wykopu otwartego). Wykorzystując doświadczenia krajów Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych nasz zespół, jako pierwszy na Białorusi, wdrożył i w dalszym ciągu rozwija technologie bezwykopowej renowacji zużytych rurociągów oraz układania nowych instalacji rurowych o różnym przeznaczeniu (wodociągi, kanalizacje itd.)

W 1994 r. firma Mempex uruchomiła produkcję własnych maszyn. Od tego roku do dnia dzisiejszego na białoruskich budowach z wykorzystaniem technologii bezwykopowych zostało ułożonych i wymienionych ponad sto kilometrów rurociągów.

Najważniejsze wydarzenia w historii firmy Mempex

30 grudnia 1994 roku – firma rozpoczyna swoją działalność.

1996 rok – Firma Mempex wykonała po raz pierwszy wymianę przewodów kanalizacyjnych metodą bezwykopową ze średnicy 160 mm na średnicę 225 mm w Mińsku. Wykorzystano metodę kruszenia starych rur (cracking) oraz wciągnięto połączone rury PNC (polietylenu niskociśnieniowego) na odcinku 120 m.

1998 rok – Firma Mempex wdrożyła technikę wymiany rur o średnicy 220 mm na średnicę 315 mm z układaniem rur PNC ze studni do studni.

2001 rok – Firma Mempex zaprojektowała i uruchomiła produkcję maszyny MNB-50, pozwalającej na wykonanie szeregu prac z zakresu renowacji starych rur oraz układania nowych o średnicy do 315 mm oraz długości do 100-120 mb. Maszyna MNB-50 jest chroniona patentem Euroazjatyckim.

Lata 2005-2006 – Firma Mempex zaprojektowała i uruchomiła produkcję maszyny MNB-125, pozwalającej na wykonanie robót w zakresie renowacji rurociągów wykonanych z różnych materiałów (ceramika, żeliwo, stal etc.) z poszerzeniem istniejącego otworu do średnicy 600 mm, albo wykonanie przewiertów z układaniem rur o średnicy do 615 mm i długości 200-250 mb.

2005 rok – Firma Mempex zaprojektowała i uruchomiła produkcję szalunku samopodnoszącego się OR-1,5 przeznaczonego do wykonania robót z zakresu układania nowych oraz renowacji starych rur na głębokości do 6,0 m z wykorzystaniem maszyny MNB-50. Szalunek OR-1,5 jest chroniony patentem Eurazjatyckim.

W okresie od 2004 r. do dnia dzisiejszego firma «Mempex» opracowała ponad 20 różnego rodzaju urządzeń tnących oraz innych podzespołów do maszyn wykorzystywanych do renowacji starych oraz układania nowych rurociągów metodą bezwykopową.

Nasze nagrody:

2000 r.
– laureat Mińskiego konkursu miejskiego „Najlepszy przedsiębiorca” z zakresu wdrożenia innowacyjnych technologii.
2003 r.
– zwycięzca Mińskiego konkursu miejskiego „Najlepszy przedsiębiorca roku” w nominacji „Opracowanie i wdrożenie wysokich i innowacyjnych technologii”.
– laureat konkursu Ogólnobiałoruskiego „Najlepszy przedsiębiorca” z zakresu wdrożenia wysoko innowacyjnych technologii.
2004 r.
– zwycięzca Mińskiego konkursu miejskiego w nominacji „Najlepszy przedsiębiorca” z zakresu budownictwa.
– dyplom laureata Ministerstwa Architektury i Budownictwa Białorusi w nominacji „Nowa technologia roku”.
– zwycięzca Mińskiego konkursu miejskiego w nominacji „Najlepszy przedsiębiorca” z zakresu budownictwa.
2005 r.
– zwycięzca mińskiego miejskiego konkursu w nominacji „Najlepszy przedsiębiorca” z zakresu budownictwa.
– zwycięzca Ogólnobiałoruskiego konkursu w nominacji „Najlepszy przedsiębiorca” z zakresu budownictwa.
– dyplom zwycięzcy Ministerstwa Architektury i Budownictwa Białorusi w nominacji „Technologia roku”.
– dyplom zwycięzcy Ministerstwa Architektury i Budownictwa Białorusi w nominacji „Kierownik roku”.
2010 r.
– dyplom laureata Ministerstwa Architektury i Budownictwa Białorusi w nominacji „Technologia roku”

Firma Mempex niejednokrotnie otrzymywała dyplomy za uczestnictwo w różnego rodzaju targach, w tym budowlanych, w Mińsku, Moskwie, Kijowie, Sankt-Petersburgu i innych.

2011 r.
– zwycięzca ogólnobiałoruskiego konkursu w nominacji „Najlepszy przedsiębiorca” z zakresu branży budowlanej.

Prezes firmy OOO Mempex
W.A. Moiseew

Jeśli potrzebują Państwo szybkiej odpowiedzi, ale nie chcą Państwo korzystać z kontaktu telefonicznego – zapraszamy do zadania pytania poprzez formularz dostępny na naszej stronie.