+48 694 370 750

Aktualności / Nowe możliwości UNB-20


Drodzy koledzy,

Od lipca 2012 roku nasze kompaktowe i mobilne urządzenie UNB-20 może wykonywać w pełni sterowane przewierty nie tylko z wykopu, ale także z powierzchni ziemi.

Krótka charakterystyka pracy:

  • Na gruncie ustawia się podstawę UNB-20.
  • Do podstawy mocuje się urządzenie przeciskowe, które ma możliwość obracania się wokół własnej osi.
  • Mocowanie podstawy do gruntu odbywa się za pośrednictwem mechanizmów siłowych, umożliwiając wprowadzenie do gruntu kotew mocujących pod kątem 45 stopni.
  • Urzadzenie przeciskowe ustawia się zgodnie z osią planowego przewiertu w zakresie kątowym od 0 do 45 stopni.*
  • W kolejnym kroku przechodzimy już do w pełni sterowanego przewiertu pilotażowego.

Długość przewiertu wynosi 50-60 metrów, a średnica układanego rurociągu 160 mm.**

Dzięki zachowaniu kompaktowej formy i małej wagi urządzenia UNB-20, osiągnięto przewagę nad konkurencją w następujących obszarach:

  • Montaż maszyny na placu budowy trwa od 15 do 30 minut i nie wymaga angażowania dodatkowego sprzętu (dźwig, koparka), co w istotny sposób ułatwia wykonywanie prac w warunkach zwartej zabudowy miejskiej oraz w miejscach o utrudnionym dostępie do sprzętu budowlanego. Waga każdego modułu nie przekracza 50 kg.
  • Niewielka waga UNB-20 pozwala na transport maszyny nawet małym samochodem dostawczym.
  • Możliwość wyboru poziomu (powierzchnia, wykop) wykonywania prac pozwala brygadzie skrócić czas prac oraz zmniejszyć ich koszty.

UNB-20 podczas pracy z wykopu

* Szeroki zakres zmiany kąta nachylenia pozwala wykorzystywać UNB-20 nie tylko do instalacji zewnętrznych sieci inżynieryjnych, ale również do instalacji wielu kolektorowych wymienników ciepła z jednego miejsca. Taka instalacja pozwala na efektywniejsze wykorzystanie ciepła zgromadzonego w gruncie przy jednoczesnej minimalizacji obszaru roboczego na powierzchni ziemi.

** Długość i średnica mogą się zmieniać w zależności od geologii, doświadczenia brygady, nawodnienia gruntu.

Jeśli potrzebują Państwo szybkiej odpowiedzi, ale nie chcą Państwo korzystać z kontaktu telefonicznego – zapraszamy do zadania pytania poprzez formularz dostępny na naszej stronie.