+48 694 370 750

Koncepcja maszyny MNB–50

Podczas projektowania i tworzenia własnych prototypów opracowaliśmy koncepcję, która określa nowe podejście w tworzeniu maszyn, urządzeń i mechanizmów, wykorzystywanych do prac metodami bezwykopowymi. Jej istotą jest:

I. Każdy stworzony zestaw urządzeń powinien być uniwersalny i rozwiązywać nie jedno zadanie (co ma miejsce w zachodnich odpowiednikach), a co najmniej dwa.

II. Zestawy części składowych maszyn, urządzeń, mechanizmów, narzędzi itd. powinny być kompatybilne i wspólnie rozwiązywać cały szereg zadań (system modułowy).

Sterowanych MNB – 50, który rozwiązuje problemy, związane z wykonaniem przewiertów, układaniem nowych i renowacją starych rurociągów różnego rodzaju metodą bezwykopową:

1. Wykonanie przewiertów z jednoczesnym wciąganiem rur o średnicy do 315 mm z obudowy na głębokości do 1,5-2 m

2. Renowacja starych rurociągów, wykonanych z różnych materiałów (ceramika, azbest, żeliwo, stal), o średnicy do 315 mm, ze zwiększeniem ich przepustowości.

3. Zastosowanie szalunku samopodnoszącego się OR–1,5 w ciasnych warunkach zabudowy miejskiej do wykonania robót budowlano-montażowych na dużych głębokościach do 5-6 metrów, w tym:

  • Budowa nowych i wymiana starych studni na nowe betonowe;
  • Wykonanie przewiertów;
  • Renowacja starych rurociągów oraz remont lokalny rurociągów.

4. Zestaw do prac w studniach betonowych pozwala na skuteczną renowację rurociągów metodą crackingu, wykorzystując już istniejące studni o min. średnicy 1500 mm.

5. Wykorzystanie dodatkowego sprzętu hydraulicznego (młota hydraulicznego, piły do asfaltu, pomp itd.), podłączanego do maszyny MNB–50, pozwala na wykonanie szeregu prac przygotowawczych bez dodatkowej sprężarki, generatora bądź innego źródła energii.

Dany zestaw jest chroniony dwoma Euroazjatyckimi patentami i nie ma odpowiedników na Białorusi i świecie.

Jeśli potrzebują Państwo szybkiej odpowiedzi, ale nie chcą Państwo korzystać z kontaktu telefonicznego – zapraszamy do zadania pytania poprzez formularz dostępny na naszej stronie.